Cung cấp API kết nối với hệ thống các ngân hàng VCB, DAB, ACB, VTB

Ngày nay những vấn đề giao dich, chuyển tiền tự động thông qua hệ thống các ngân hàng được nhiều doanh nghiệp quan tâm bởi tính nhanh chóng, an toàn và bảo mật mà các hệ thống mang lại. Nhận thấy nhu cầu này, Exchange Script cung cấp API kết nối với hệ thống các ngân hàng Vietcombank, Dong A Bank, ACB, Vietinbank…

Các tính năng chính của API bao gồm:

API kết nối với Vietcombank, Dong A Bank, ACB, Vietinbank…

 • Chuyển tiền tự động với memo (nội dung chuyển tiền) chỉ trong vòng 5s.
 • Kiểm tra số dư, thông tin tài khoản
 • Kiểm tra và xác định sao khê (lịch sử giao dịch) của 1 số tài khoản ngân hàng (VCB, DAB, ACB, VTB) với số tài khoản chỉ định
 • Kiểm tra đơn hàng đã nhận được tiền mới nội dung chuyển tiền đi kèm hay chưa.
 • Tài khoản đã đăng ký dịch vụ Smart OTP.
 • Chức năng kiểm tra 1 số tài khoản ngân hàng (VCB, DAB, ACB, VTB) bất kỳ
 • Với 1 số tài khoản ngân hàng yêu cầu xác định xem số tài khoản có tồn tại không? [với bất kỳ số tài khoản nào]
 • Trả về dữ liệu của số tài khoản có thể có bao gồm (Họ tên, STK, ….) [với bất kỳ số tài khoản nào]
 • Chức năng gửi tiền auto từ 1 số tài khoản ngân hàng (VCB, DAB, ACB, VTB) tới 1 số tài khoản ngân hàng cùng ngân hàng
 • Thực hiện các thao tác chuyển tiền từ 1 STK bank (VCB, DAB, ACB, VTB)
 • Bàn giao full source code hoặc tiến hành tích hợp vào website.
 • Hỗ trợ miễn phí một năm.
 • Ngoài ra còn nhiều tính năng khác chúng tôi có thể phát triển thêm cho bạn.

Với API chuyển tiền tự động này, bạn không cần trả thêm bất cứ khoản nào cho ngân hàng để có thể sử dụng, bạn chỉ cần có:

 • 1 tài khoản ngân hàng đã đăng ký internet banking
 • Tài khoản đó cũng đã đăng ký mobile banking, số điện thoại nhận biến động số dư tài khoản.
 • Bạn cần tư vấn liên hệ công ty exchangescript

Xem thêm: Unilaunch, NFT Avatar Unilaunch, Unios NFT, IDO Launchpad platform, Presale Launchpad platform, Unilaunch News, Cryptocurrency News, Coin News, Blockchain Technology News

Share Social