Các quy định tiền điện tử mới của Châu Âu đặt ra câu hỏi tồn tại cho DeFi

Tài chính phi tập trung “có thể khó tuân theo các yêu cầu quy định”, một cố vấn quy định cho biết. Các quy định này sẽ gây ra một vài khó khăn cho sự tồn tại của Defi

Theo cố vấn quản lý ngành XReg Consulting, các quy định về tiền điện tử mới được đề xuất của Ủy ban Châu Âu gây ra rủi ro cụ thể cho ngành tài chính phi tập trung.

Được Ủy ban Châu Âu thông qua vào ngày 24 tháng 9 , các quy định về Thị trường tài sản tiền điện tử được đề xuất, hoặc MiCA, nhằm mục đích tăng cường bảo vệ người tiêu dùng và nhà đầu tư trong ngành công nghiệp tiền điện tử bằng cách đặt ra một loạt nghĩa vụ đối với các tổ chức phát hành tài sản tiền điện tử.

Các quy định quy định rằng các tổ chức phát hành tài sản tiền điện tử phải được hợp nhất như một pháp nhân để vận hành các dịch vụ tiền điện tử ở Liên minh Châu Âu. Tuy nhiên, yêu cầu cụ thể này có thể là một thách thức đáng kể đối với các dự án DeFi vì các nhà phát hành mã thông báo DeFi “đôi khi không thể xác định được”, XReg nêu trong một báo cáo ngày 5 tháng 10. 

“Nghĩa vụ mà các nhà phát hành tài sản tiền điện tử phải được kết hợp dưới hình thức pháp nhân có thể đặt ra những thách thức đáng kể cho các dự án DeFi nơi việc phát hành được phân cấp và không có nhà phát hành có thể xác định được.”

XReg lưu ý rằng MiCA nói chung có thể thúc đẩy bảo vệ người tiêu dùng và nhà đầu tư, tính toàn vẹn của thị trường và sự ổn định tài chính. Tuy nhiên, ngành công nghiệp DeFi cuối cùng có thể thấy “những thách thức quy định đáng kể và không thể hòa giải và những câu hỏi tồn tại có thể xảy ra, ít nhất là ở Châu Âu,” XReg viết.

Báo cáo nói rằng vẫn còn phải xem MiCA sẽ cùng tồn tại như thế nào với các dự án phi tập trung sáng tạo, những dự án “có thể khó tuân theo các yêu cầu pháp lý”.

XReg Consulting không đơn độc ghi nhận những lo ngại về tác động tiêu cực tiềm tàng của MiCa đối với ngành DeFi.

Hiệp hội quốc tế về các ứng dụng Blockchain đáng tin cậy, hay INATBA – một tập đoàn gồm các công ty tiền điện tử lớn trên toàn cầu như Ripple, ConsenSys và Iota – cũng đã đưa ra những lo ngại. Trong một phản hồi chính thức về ấn phẩm của MiCA , INATBA cảnh báo rằng theo quy định được đề xuất, một số thị trường giai đoạn đầu như DeFi “có thể sẽ không còn được tiếp cận với châu Âu và công dân của cô ấy”.

Mặc dù Ủy ban châu Âu đã đóng dấu phê duyệt cho MiCA, nhưng các quy định được đề xuất phải trải qua quá trình xem xét bổ sung về quy định trong Liên minh châu Âu, một quá trình có thể mất hơn một năm.

>> Xem thêm: Ba chỉ số on-chain cho thấy dấu hiệu đảo chiều tăng giá của ETH

Share Social