Ethereum Foundation phát hành lại trang web cộng đồng ethereum.org

Các nhà sáng lập Ethereum đã quyết định phát hành lại trang web cộng đồng ethereum.org vào ngày 30 tháng này.

Theo nhà sáng lập của Ethereum, trang web cộng đồng ethereum.org được thiết kế để trở thành một kho lưu trữ của cộng đồng xung quanh đồng ETH, chẳng hạn như tài liệu và các hướng dẫn được xây dựng bởi các thành viên cộng đồng.

ETH khôi phục lại trang web cộng đồng

Đây là một trang web dành cho một cộng đồng, cho các nhà phát triển, cho những người mới tham gia vào thị trường với mục đích chia sẻ và xây dựng cộng đồng. Điều này được

Theo thông báo, Ethereum Foundation đã hợp tác với chủ sở hữu Filecoin Protocol Labs để tạo ra một chức năng trì hoãn xác minh (VDF) mới vào tháng Tư. VDF là một loại công cụ mã hóa mới bảo vệ chống lại những người dùng độc hại cố gắng khai thác các chương trình sử dụng trình tạo số ngẫu nhiên để kiếm lợi cá nhân.

Quỹ Ethereum cũng trao các khoản tài trợ nghiên cứu thông qua Chương trình tài trợ Ethereum Foundation của họ tài trợ cho nhiều dự án Ethereum dựa vào cộng đồng. Như Cointelegraph gần đây đã đưa tin, Ethereum đã trao các khoản tài trợ cho các nhà nghiên cứu tại Columbia và Yale, người đang biên soạn hợp đồng thông minh ngôn ngữ DeepSea vào máy ảo Ethereum.

>> Xem thêmKhảo sát đầu tư: 22% các nhà đầu tư tổ chức sở hữu tài sản kỹ thuật số

Xem thêm: Unilaunch, NFT Avatar Unilaunch, Unios NFT, IDO Launchpad platform, Presale Launchpad platform, Unilaunch News, Cryptocurrency News, Coin News, Blockchain Technology News

Share Social