Hóa đơn thuế Crypto được giới thiệu tại Hạ viện Hoa Kỳ

Trong một cuộc họp tại Hạ viện Hoa Kỳ về dự luật thuế đã giới thiệu Hóa đơn thuế Crypto nhăm giảm thiểu rủi ro, gian lận và tiết kiệm thời gian, chi phí. 

Sửa đổi Bộ luật Thu nhập Nội bộ năm 1986

Dự luật được đặt tên là Đạo luật sửa chữa thuế giá trị ảo của năm 2019, được giới thiệu bởi Rep. Ted Budd (NC-R) vào ngày 25 tháng 7. Dự luật tìm cách sửa đổi Bộ luật Thu nhập Nội bộ năm 1986, trong đó xác định cụ thể :

Không có khoản lãi hay lỗ nào được ghi nhận khi trao đổi bất động sản nắm giữ để sử dụng sản xuất trong thương mại hoặc kinh doanh hoặc đầu tư nếu bất động sản đó được trao đổi chỉ với bất động sản tương tự được sử dụng để sản xuất trong một thương mại hoặc kinh doanh hoặc đầu tư.

Dự luật đang tìm kiếm để việc trao đổi tiền ảo với tiền ảo sẽ được xử lý theo cách tương tự như việc trao đổi bất động sản. Trên thực tế, nếu dự luật trở thành luật chính thức, nó sẽ ngăn chặn tiền điện tử khỏi việc đánh thuế hai lần theo Luật Doanh thu nội bộ. 

Vào tháng 7, Nghị sĩ Hoa Kỳ Tom Emmer đã giới thiệu lại Safe Harbor cho người nộp thuế với hóa đơn tài sản của mình để thúc đẩy tăng trưởng ngành công nghiệp blockchain ở Mỹ bằng cách giảm bớt gánh nặng cho các doanh nghiệp để tìm ra luật thuế liên quan. Nói theo cách riêng của Emmer, người nộp thuế có thể tuân thủ luật pháp khi luật pháp trở nên rõ ràng.

Dự luật Safe Harbor không nhằm loại bỏ thuế đối với blockchain phân nhánh nhưng nhằm mục đích cung cấp một bến cảng an toàn cho các nhà đầu tư không tính toán chính xác thuế của họ.

Budd trước đây đã làm chứng cho Ủy ban Cách thức và Phương tiện của Hạ viện về các vấn đề có mục đích với luật thuế hiện hành về tiền điện tử vào tháng 6. Budd lập luận rằng tiền điện tử nên được miễn thuế tối thiểu như ngoại tệ.

Hãy tiếp tục đồng hành cùng Exchangescript để cập nhật những tin tức mới nhất về tiền điện tử trong nước và quốc tế.

>> Xem thêm: Triều Tiên đã đánh cắp 2 tỷ đô la tiền điện tử từ các sàn giao dịch

Share Social