Khảo sát đầu tư: 22% các nhà đầu tư tổ chức sở hữu tài sản kỹ thuật số

Công ty quản lý tài chính Fidelity Investments có trụ sở tại Hoa Kỳ đã công bố kết quả của một cuộc khảo sát cho thấy 22% các nhà đầu tư tổ chức đã sở hữu tài sản kỹ thuật số, trong một thông báo được công bố vào ngày 2 tháng Năm.

Tổ chức này tuyên bố rằng công ty đã khảo sát 411 nhà đầu tư tổ chức Hoa Kỳ trong đó 40% số người được hỏi nói rằng họ sẵn sàng đầu tư vào tài sản kỹ thuật số trong năm năm tới. Hơn nữa, gần một nửa (47%) số người được hỏi nói rằng họ sẽ xem xét đưa tài sản kỹ thuật số vào trong danh mục đầu tư của họ.

Nhà đầu tư tổ chức sở hữu tiền điện tử

Hầu hết các nhà đầu tư (72%) thích mua sản phẩm đầu tư tiền điện tử, trong khi 57% thích mua trực tiếp tài sản tiền điện tử và 57% khác thích mua sản phẩm đầu tư nắm giữ các công ty tài sản kỹ thuật số. Tom Jessop, chủ tịch của Fidelity Digital Assets, đã đưa ra nhận xét:

Chúng tôi đã thấy lợi ích của tài sản kỹ thuật số từ những người đã đầu tư, như các quỹ phòng hộ tiền điện tử, cho đến các nhà đầu tư tổ chức truyền thống như văn phòng gia đình và tài trợ.

Khi nói đến lý do đằng sau sự quan tâm của họ đối với tài sản kỹ thuật số, 46% số người được hỏi nhận thấy mối tương quan thấp với các tài sản khác là đặc điểm hấp dẫn nhất của tiền điện tử. Các cố vấn tài chính (74%) và văn phòng gia đình (80%) báo cáo xem các tính năng của tài sản kỹ thuật số một cách thuận lợi nhất.

Mặt khác, quy định không rõ ràng, biến động, hồ sơ theo dõi hạn chế và thiếu nguyên tắc cơ bản đã được trích dẫn trong số những trở ngại để đầu tư vào tài sản kỹ thuật số.

Cùng ngày, một cuộc khảo sát khác nhau tìm thấy rằng 11% số người Mỹ dân số sở hữu số lượng lớn cryptocurrency Bitcoin (BTC).

>> See more: CoinMarketCap sẽ loại bỏ các sàn giao dịch nếu họ không cung cấp dữ liệu bắt buộc

Xem thêm: Unilaunch, NFT Avatar Unilaunch, Unios NFT, IDO Launchpad platform, Presale Launchpad platform, Unilaunch News, Cryptocurrency News, Coin News, Blockchain Technology News

Share Social