Một trường đại học lớn ở Trung Quốc ra mắt trung tâm ứng dụng công nghệ Blockchain

Một trong những trường đại học lớn nhất ở Trung Quốc, Đại học Fudan, đã mở một trung tâm nghiên cứu và ứng dụng công nghệ Blockchain.

Theo thông báo, Đại học Fudan đã thành lập Trung tâm nghiên cứu ứng dụng công nghệ Blockchain phối hợp với Công ty bảo hiểm tài sản trực tuyến Zhongan và Công ty công nghệ thông tin Thượng Hải Zhongren

Trung tâm sẽ thực hiện những nghiên cứu về công nghệ blockchain, phát triển các ứng dụng và đào tạo các nhân tài liên quan đến lĩnh vực này. Việc thành lập Trung tâm nghiên cứu công nghệ kỹ thuật Blockchain sẽ thúc đẩy hơn nữa sự phát triển và tăng trưởng của ngành công nghiệp blockchain ở Thượng Hải và tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của nền kinh tế Thượng Hải.

Các trường đại học khác của Trung Quốc cũng đã tích hợp blockchain vào các chương trình học bổng của họ. Vào tháng 1, một vài trường đại học đã hợp tác thành công với công ty thanh toán blockchain Ripple , Viện nghiên cứu Fintech tại Đại học Tsinghua của Bắc Kinh (THUIFR) đã công bố Chương trình học bổng nghiên cứu ứng dụng công nghệ Blockchain (BRSP). Chương trình này dự định sẽ tập hợp những sinh viên tốt nghiệp tốt nhất ở Trung Quốc vào năm 2019 để nghiên cứu các quy định blockchain toàn cầu và phát triển ngành công nghiệp.

Đầu tháng này, Viện Trung Quốc nghiên cứu Fintech tại Đại học Thanh Hoa tham gia toàn cầu Đại học Blockchain Initiative Ripple của nghiên cứu (UBRI) – mà ban đầu được ra mắt vào tháng 6 năm 2018 – hỗ trợ nghiên cứu khoa học, phát triển kỹ thuật và đổi mới trong blockchain, cryptocurrencies và thanh toán kỹ thuật số.

>> Xem thêm: Người sáng lập Overstock: Blockchain giúp chính phủ ‘không còn bị mua chuộc

Share Social