Nhà nước và USAA Hoa Kỳ Thử nghiệm Blockchain Trong Lĩnh Vực Bảo Hiểm

Công ty bảo hiểm của  Hoa Kỳ và ngân hàng liên kết với Hiệp hội ô tô United Services (USAA) đang thử nghiệm giải pháp để giải quyết các khiếu nại dựa trên công nghệ Blockchain.

Ngoài ra, Hai gã khổng lồ trong ngành bảo hiểm của Hoa Kỳ cũng đã sử dụng công nghệ blockchain để tự động hóa và hợp lý hóa quy trình. Nền tảng này cho phép họ tự động tổng hợp các khoản thanh toán , số dư và thực hiện thanh toán theo lịch trình thường xuyên giữa các công ty bảo hiểm.

State Farm giải thích rằng việc thay thế diễn ra khi hai công ty bảo hiểm đồng ý về một số khoản bồi thường tài chính sẽ được trao cho đại diện của nguyên đơn nếu người đại diện của cá nhân có lỗi.

Giám đốc điều hành đổi mới trang trại nhà nước Mike cũng đưa ra nhận định về quy mô lớn của việc áp dụng giải pháp Blockchain vào quy trình tự động hóa

Chỉ riêng trong năm 2018, tổng số tiền được yêu cầu cho quy trình thay thế là hơn 9,6 tỷ đô la cho tất cả các hãng bảo hiểm. Bạn có thể tưởng tượng thời gian và nguồn lực cần thiết để hoàn thành các giao dịch này .

Theo trang web của công ty vào tháng 12 năm ngoái cũng cho biết các cơ quan bảo hiểm xử lý 38.300 yêu cầu bồi thường hàng ngày và giữ khoảng 519.000 tài khoản trong các quỹ tương hỗ. Chính vì vậy, một quy trình làm việc tự động hóa và an toàn là cần thiết. Đó là lý do vì sao các hãng bảo hiểm này ngày càng đẩy nhanh quá trình nghiên cứu và ứng dụng công nghệ này.

>> Xem thêm:  Diễn đàn kinh tế thế giới thành lập Hội đồng chính sách công nghệ cho Blockchain, AI, IoT

Share Social