Nhóm phát triển Ethereum đã đồng thuận dùng thuật toán ProgPoW để chống ASIC

Nhóm phát triển Core của  Ethereum ( ETH ) đã thảo luận về đề đưa ra một thuật toán ProgPoW Application Specific Integrated Circuit  ( ASIC ) resistant Proof of Work ( POW ) để chóng lại các máy ASIC. Trong tuần qua, các nhà phát triển một chấp nhận rằng các thuật toán nên được thực hiện trong thời gian tới. Tuy nhiên thời gian cụ thể thì vẫn chưa được nhóm này đưa ra..

Khi thảo luận về thuật toán, các nhà phát triển cũng đã tranh luận về sự hiệu quả của hiệu quả ProgPoW và sẽ chứng minh làm sao để làm giảm lợi thế hiệu quả của ASIC. Nhà phát triển Core của Ethereum Greg Colvin lưu ý rằng nhóm đã thảo luận nhiều nghi ngờ như vậy nhiều lần trong quá khứ. Ông cũng chỉ ra rằng quyết định đã được đưa ra trước đó:

Chúng tôi quan tâm đến vấn đề duy nhất là liệu có lỗi trong thuật toán hay không hay bất cứ điều gì tương tự. […]

Sau khi lần đầu tiên đạt được sự đồng thuận cho việc triển khai thuật toán vào đầu tháng 1, các nhà phát triển Ethereum đã thay đổi quyết định và trì hoãn quyết định cho đến khi thuật toán được kiểm tra bởi bên thứ ba vào đầu tháng Hai.

Tính đến khoảng một tháng trước, những người nắm giữ Ethereum gần như nhất trí hỗ trợ triển khai thuật toán ProgPoW.

Như một số bài viết vào tháng 1, một người đóng góp mã Ethereum đã gợi ý rằng các nhà phát triển Ethereum đã nắm lấy ASICs trong một bài đăng trên diễn đàn Ethereum Magicians của Ethereum. ProgPoW triển khai đã đà làm nhiều người nghi ngờ và tin đồn khác nhau trong cộng đồng.

Xem thêm: Unilaunch, NFT Avatar Unilaunch, Unios NFT, IDO Launchpad platform, Presale Launchpad platform, Unilaunch News, Cryptocurrency News, Coin News, Blockchain Technology News

Share Social