Seoul triển khai Blockchain trong thẻ công dân

Thủ đô Seoul, Hàn Quốc sẽ thực hiện ứng dụng công nghệ blockchain trong thẻ công dân của mình.

Thị trưởng Seoul, ông Park Won Soon đã tham gia vào sự kiện đang diễn ra Diễn đàn Tương lai Hàn Quốc (KFF) 2019 & Blockchain Tech Show, báo cáo về thành tựu của thành phố trong việc nắm bắt các công nghệ lớn bao gồm blockchain và trí tuệ nhân tạo.

Thị trưởng nhấn mạnh vai trò của blockchain trong việc lưu trữ dữ liệu, lưu ý rằng giá trị của dữ liệu đã trở nên quan trọng hơn trước đây. Theo  ông Park, thành phố Seoul sẽ triển khai blockchain trong việc thu thập dữ liệu hành chính và đô thị để cho phép các dịch vụ mới như hệ thống xác thực tích hợp thẻ công dân, cũng như các công cụ để dễ dàng truy cập vào các dịch vụ hành chính khác nhau.

Hàn Quốc ứng dụng Blockchain trong thẻ công dân

Park nhấn mạnh rằng chính quyền Seoul đã cung cấp các dịch vụ hành chính hỗ trợ blockchain, bao gồm bỏ phiếu điện tử di động và bán xe.

Park đã bày tỏ sự tự tin về công nghệ blockchain. Vào cuối năm 2018, thị trưởng đã giới thiệu kế hoạch 5 năm để phát triển ngành công nghiệp blockchain tại Seoul, với chính quyền thành phố có kế hoạch đầu tư khoảng 12 triệu đô la vào quỹ blockchain 88 triệu đô la.

Vào tháng 2 năm 2019, Chính quyền thành phố Seoul đã công bố một sáng kiến ​​đầu tư hơn 1 tỷ đô la vào các công ty khởi nghiệp blockchain và fintech vào năm 2022.

Gần đây, cơ quan quản lý tài chính của Hàn Quốc, Ủy ban Dịch vụ Tài chính, đã ủy quyền cho chín công ty fintech hoạt động ở nước này như một phần của hộp cát điều tiết.

Để cập nhật những thông tin mới nhất về công nghệ Blockchain, hãy liên hệ với chúng tôi tại:

>> Xem thêm: Ripple Exec: Blockchain, Crypto sẽ có vai trò trong sự độc lập công nghệ của Hoa Kỳ

Share Social