Tag: Satoshi

Tại sao danh tính của Satoshi không bao giờ nên được tiết lộ

Trong một loạt các cuộc phỏng vấn gần đây nhất, người đứng đầu tạp chí...

Craig Wright sử dụng tài liệu giả để chứng minh vô tội trong vụ án Kleiman

Craig Wright – Người tự nhận là Satoshi đã bị cáo buộc cung cấp tài...

Đăng ký bản quyền không có nghĩa Craig Wright là Satoshi Nakamoto

Ngày hôm qua, Craig Wright đã đăng ký bản quyền tác giả đối với sách...

Craig Wright tự xưng Satoshi đăng ký bản quyền sách trắng BTC

Craig Wright tự xưng là Satoshi đã đăng ký bản quyền cho sách trắng Bitcoin...